Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrý start

Září je čas adaptačních kurzů a seznamovacích výletů. I naše třída 3.B si vyjela vláčkem na třídenní pobyt do kempu v Karlštejně. Cílem bylo obnovit vztahy přerušené prázdninami, poznat nové kraje a památky naší vlasti a zažít společná dobrodružství. To vše bylo stoprocentně naplněno. Dokázali jsme, že si umíme pomáhat, ujdeme čtrnáct kilometrů za den a rádi poznáváme zajímavá místa. Překvapilo nás ochočené prase Pepina, slepýš na cestě i plavení koní v Berounce. Poznali jsme hrad Karlštejn i Koněpruské jeskyně. Hledali jsme zkameněliny a hráli beachvolejba l. Jednoduše řečeno, skvělý start do nového školního roku. 

Marie Procházková, ZŠ Mohylová