Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Evropský den jazyků na ZŠ Mládí

Tradičně a už mnoho let žáci školy spolu s učiteli oslavují Evropský den jazyků, který v kalendáři připadá na 26. září.

Z mnoha aktivit vybíráme dvě. Zatímco žáci 8.B při hodinách českého jazyka a angličtiny zkoumali různé jazyky, kterými se mluví nejen v Evropě, ale po celém světě, žáci 9. tříd se vydali do Kampusu Hybernská, kde Library of Languages ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v České republice pořádala 6. ročník festivalu Evropský den jazyků. Tématem letošního ročníku byly jazyky střední Evropy. Program zahrnoval minikurzy širokého spektra jazyků, workshopy, přednášky, únikovou hru nebo výstavu.

Žáci ZŠ Mládí se účastnili workshopu s názvem Komunitní tlumočení. Pro všechny zúčastněné to byl zcela nový pojem. Během jedné hodiny se dozvěděli, že existuje celá řada různých druhů tlumočení, počínaje simultánním kabinovým tlumočením, přes šušotáž až po konsekutivní tlumočení. Mohli si vyzkoušet, jaké to je šeptat druhému do ucha v angličtině co povídá cizinci doktor při návštěvě u lékaře. Studentky tlumočení a překladu ve dvou scénkách předvedly, co všechno by se nemělo stát při návštěvě na úřadě nebo u lékaře. Žáci jednotlivé situace hodnotili a navrhovali, jak by takové setkání s cizincem a jeho komunitním tlumočníkem mělo probíhat správně. Měli také možnost pokusit se rozluštit značky, které si tlumočníci zaznamenávají během konsekutivního tlumočení. Na závěr pak navštívili učebnu s kabinami, kde si vyzkoušeli kabinové tlumočení. Všichni hodnotili tuto zkušenost pozitivně. Kromě mnoha nových informací si odnášeli i nevšední zážitky. 

Iveta Pichlová a Doubravka Matulová, vyučující AJ