Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dva výškové domy na Lužinách

Pane starosto, na Lužinách u nákupního centra se začnou stavět dva výškové domy i přes námitky občanů. Jak to celé proběhlo? 

Projektem Byty Lužiny se zabýváme více než deset let a byl to opravdu dlouhý komplikovaný povolovací proces, který skončil potvrzením stavebního povolení odvolacími orgány. Povolení je tedy v právní moci a stavebník může začít stavět. Jde o dva domy spojené obchodním centrem Lužiny, tři sta nových bytů a stejný počet parkovacích míst. Proti projektu hned na začátku protestovalo mnoho místních obyvatel, vadila především výška obou budov. My jsme se za obyvatele postavili a vedli opravdu tvrdá jednání s developerem v rámci pravomocí, které městská část jako úřad má. Když se na věc podíváme z faktické stránky, každý developer čelí stejnému povolovacímu procesu. Ve chvíli, kdy vlastní pozemek a chce na něm stavět, vypracuje projekt a rozběhne se administrativní mašinerie. Nejdříve musí projekt projednat s dotčenými orgány, které každý chrání veřejný zájem na jednotlivém úseku státní správy. V tomto případě stavebník v roce 2017 podal projekt i s kladnými stanovisky dotčených orgánů na stavební úřad a po proběhlém řízení bylo vydáno územní rozhodnutí. Proti územnímu řízení byl o podáno několik odvolání a po odvolacích řízeních bylo územní rozhodnutí odvolacími orgány potvrzeno. To samé se opakovalo u stavebního povolení, které následovalo. Ačkoliv charakter projektu to nevyžaduje, prosadili jsme ještě před územním řízením proces EIA, který hodnotí dopady na životní prostředí v širokém kontextu dané lokality. Ani tento krok však neshledal žádná překročení zákonem daných pravidel pro zahájení stavby. O spolupráci jsme požádali i našeho senátora Václava Lásku, ale ani jeho zapojení se do snahy projekt zastavit nepomohla. Jednoduše lze říci, že developer splnil všechny zákonné náležitosti, a proto bylo nakonec stavební povolení potvrzeno. Vzhledem k faktu, že se proti tomuto záměru postavilo mnoho místních obyvatel a naše radnice, dostal se projekt do situace, kdy se developer soustředil pouze na splnění dikce zákona a v negativní atmosféře nebyl prostor na vyjednávání ústupků. Tvrdý odpor proti projektu, který plní všechny zákonem dané podmínky, nevytváří žádný vyjednávací prostor ani vůli ke kompromisům. U jiných staveb jsme smírčím způsobem jednáním dosáhli mnoho úprav jednotlivých projektů, ať už to byla výška parkovacího domu v Nových Butovicích, revitalizace korza u Trifota nebo nová mateřská škola v Britské čtvrti... Respektování role developera, který plní všechna zákonná pravidla, přináší následnou možnost vyjednat úpravy projektu. Bez respektu a vůle hledat kompromisy se nikomu jednat nechce, a to platí nejen u developerů, ale také v profesní i osobní rovině.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13