Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Multikomoditní kontejnery pro plast a nápojové kartony

V současné době dochází na celém území Prahy k postupnému stahování nádob na nápojové kartony z důvodu zahájení multikomoditního sběru odpadu. Pravidla jsou taková, že plasty a kartony budou vhazovány do stejného kontejneru opatřeného příslušnou informační samolepkou. Na stanovištích, kde to bude z kapacitních důvodů potřeba, bude přidána další nádoba na multikomoditu, aby nedocházelo k přeplňování stávajících nádob a nepořádku v okolí stanoviště. Každá nádoba na plast bude nově polepena samolepkou (společný sběr pro komoditu plasty a nápojové kartony do jedné nádoby). Do konce roku 2023 by měly být všechny stávající žluté nádoby na plast multikomoditní. U domovních (soukromých) stanovišť budou společně do jedné nádoby tříděny ještě kovy, u veřejných stanovišť zůstávají kovy nadále ve zvláštním šedém kontejneru v původním režimu.

Doporučujeme situaci u kontejnerů sledovat a řídit se nálepkou na jednotlivých nádobách. N ápojové kartony jsou komodita, jejíž samostatný sběr je velmi nákladný. Ročně stojí HMP cca 22 mil. Kč a obsah nádob je ve většině případů znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje okolo 50 % původního množství. 

V roce 2022 činila produkce nápojových kartonů z celého území hl. m. 1 127 tun z celkového množství 63 650 tun využitelných složek komunálních odpadů, které byly odloženy do sběrných nádob. Kovové obaly budou i nadále sbírány samostatně, u této komodity je naopak čistota velmi dobrá a po dotřídění obsahují minimum nečistot. Občané si na tuto komoditu zvykli a vysbírané množství každý rok narůstá. Svozová společnost Pražské služby, a.s., navíc disponuje třídící linkou uzpůsobenou k dotřídění kovů. Dalším důležitým faktorem je budoucí zavedení zálohového systému v ČR, který zcela jistě změní strukturu sbíraného odpadu nejen v Praze.

Další novinkou odpadového hospodářství je zpětný odběr použitých pneumatik ve sběrných dvorech pro občany zdarma.

-red-