Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klub RaDka s odlišným mateřským jazykem

Od nového školního roku pořádáme pravidelná komunitní setkávání s rozvojem českého jazyka a sociokulturní orientace pro děti 3-7 let s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiče, zaměřená na komunity ukrajinských uprchlíků žijících na území hl. m. Prahy. Činnosti klubových setkávání jsou cílené na život a tradice České republiky. Účastníci se aktivně podílí na programu pod vedením pedagogických průvodců české i ukrajinské národnosti.


Do klubu RaDka s OMJ je možné se přihlásit on-line prostřednictvím informačního systému DDM Stodůlky - https://www.ddmstodulky.cz/krouzky/4609-klub-radka-s-omj, nebo osobním přihlášením na recepci DDM Stodůlky.


Projekt je podporován MČ Prahy 13, hlavním městem Prahou, fondem Unicef a DDM Stodůlky. 

Dagmar Eckhardtová, vedoucí předškolního oddělení DDM Stodůlky