Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní úklid komunikací

Zejména v měsíci listopadu proběhne podle předem stanoveného harmonogramu na území Prahy 13 komplexní úklid komunikací. Pro jistotu připomínáme, že některé úseky komunikací mohou být označeny pouze zónovou dopravní značkou. Nemusí tedy být v každé jednotlivé ulici umístěna samostatně zákazová dopravní značka. Sledujte, prosím, ve výše uvedených dnech změny dopravního značení ve vašem bydlišti, zejména přechodnou úpravu silničního provozu (přenosné dopravní značky umístěné na červenobílých sloupcích). Strážníci budou zaznamenávat dopravní přestupky především elektronickou formou, nikoliv umístěním „lístečku“ za stěrač vozidla. Řidiči musí počítat s tím, že dopravní přestupky budeme dokumentovat již od ranních hodin, tak abychom zajistili kolegům z TSK prostor k jejich práci. Předem děkujeme řidičům za vstřícný přístup. 

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP