Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Měření cévního věku

Lékárna Polikliniky Hůrka opět nabízí občanům měření cévního věku. Stárnutí cév je spojeno s ukládáním aterosklerotických plátů, tedy nánosu tuků a bílých krvinek. Ty postupně snižují prostupnost cév a cévy naopak ztrácí svoji pružnost a tuhnou. Pružnost cév je ukazatelem toho, jak moc je naše tělo zanesené. Cévní věk přímo souvisí s kardiovaskulárními chorobami, jako jsou například ateroskleróza či infarkt myokardu. Velký vliv na stav srdce a cév má hladina cholesterolu. Pokud zvýšený cévní věk začneme včas snižovat, můžeme výskytu kardiovaskulárních chorob předejít. 

Na měření by se měli objednat zejména ti, kteří jsou vystaveni alespoň jednomu z rizikových faktorů, kterými jsou zvýšený krevní tlak, obezita a diabetes II. typu, kouření, genetická dispozice nebo období po přechodu u žen. 

Samotné měření trvá asi deset minut a je třeba se na něj předem objednat na telefonních číslech 221 781 110 nebo 732 649 290. Probíhat bude v termínu od 20. listopadu do 20. prosince 2023, od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00. Cena měření, které nestanovuje diagnózu a nenahrazuje lékařské vyšetření, je 50 Kč.

-red-