Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slavnostní otevření skateparku na Lužinách

V polovině října byl slavnostně otevřen skatepark na Lužinách, který prošel kompletní obnovou. Na místě původního skateparku vyrostl zcela nový areál, který svým rozvržením nabízí unikátní prostor pro vyznavače skateboardů, bruslí, koloběžek i BMX. Slavnostního přestřižení pásky se ujali starosta David Vodrážka a paní místostarostka Marcela Plesníková spolu s Martinem Lucukem z Mystic Constructions. Skatepark na Lužinách nyní splňuje kritéria pro konání domácích i mezinárodních soutěží.

Slavnostní přestřižení pásky a oficiální uvedení skateparku do provozu bylo naplánováno na 14 hodinu, pak následoval bohatý doprovodný program pod taktovkou jedné ze dvou realizačních firem Mystic Constructions. Celé odpoledne probíhala skvělá skateboardová, in-line a koloběžková exhibice. Jakub Jiruška, Daniel Platonov, Fanda Havránek, Jan Machačka a Karel Raichl předvedli divákům své nejlepší triky v exhibičních jízdách. In–line exhibici předvedl Martin Krutina. Pro širokou veřejnost byla připravena skateboardová školička a soutěž best trick contest na vybraných překážkách o prize money a věcné ceny od partnerů, které se mohl zúčastnit kdokoliv z příchozích nadšenců. Diváci si mohli také vyzkoušet své dovednosti ve fingerboard zóně a skvělou atmosféru výborně naladila hudební produkce. „Historický skatepark na Lužinách již neodpovídal současným potřebám místních jezdců a děkuji všem, kteří se na této unikátní stavbě podíleli, protože zde byl postaven zcela nový skatepark. Úpravy byly navrženy tak, aby zde mohly bezpečně trávit svůj volný čas malé děti, začátečníci, ale i pokročilí sportovci starší 15 let. Nové dopadové plochy a zrekonstruovaná opěrná zeď zmírní hluk s ohledem na obyvatele nejbližších domů. Rozložení překážek jasně odděluje prostory pro začátečníky a profesionály, takže se zvýší i bezpečnost a sníží se riziko úrazů,“ řekl starosta David Vodrážka.

„Areál od října slouží nejen skateboardistům, ale je přizpůsoben i pro vyznavače in-line bruslí, kol a koloběžek. Na venkovní stěně se připravuje lezecká stěna a plánujeme také rekonstrukci přilehlého hřiště na míčové hry. Kvalitní veřejný prostor a moderní sportoviště jsou jednou z našich priorit, chceme nejen pro mladou generaci vytvářet široké spektrum možností, jak kvalitně trávit volný čas v naší městské části,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.

Stěnu skateparku zdobí street art o velikosti 50 m2, autorem malby je Radek Slabý. Malba je koncipována tak, aby reprezentovala všechny sporty, pro které je tento skatepark určen. „Jsou to místní holky a kluci, kteří jezdí na skejtech, bruslích koloběžkách nebo na kole, kteří tu budou trávit svůj čas,“ řekl Radek Slabý a dodal: „Velmi oceňuji přístup místní radnice, která velkoplošné malby a street art dlouhodobě podporuje, moc často to v takovém měřítku nevidí.“ Malba věrně zrcadlí okolní sídliště a místní lidé zde mohou přesně poznat svá okna. Umělec tak symbolicky zdůrazňuje význam domova a fakt, že skate a další streetové sporty jsou přirozenou součástí sídlišť, stejně jako street art.

Skatepark na Lužinách je teď unikátní sportovní areál a jeho parametry splňují požadavky na konání domácích i mezinárodních soutěží. „Dovolím si říct, že v Praze je to první komplex podobného charakteru a velikosti, který bude hojně využíván všemi kategoriemi jezdců. Tento areál tvoří jeden z největších skateparků v Praze, ale i v celé ČR se svými úctyhodnými 1 500 m2. Jedná se o novostavbu betonového skateparku, kde bylo použito téměř 350 m3 betonu. Celý komplex je rozdělen na dvě hlavní plochy, které jsou spojeny a zároveň rozděleny středním schodem do obou ploch. První streetové části tzv. plaze na ploše starého skateparku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí. Jsou to různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí a lavičky, obrubníky a také rádius, který je propojen i do druhé skateparkové rádiusové části, kde jsou již mnohem větší překážky. Jsou to překážky funbox s wallridem, různě vysoké rádiusy se subboxem, zábradlí a zídky opatřené pojezdovou trubkou,“ vysvětlil Martin Lucuk z Mystic Constructions. Obě plochy skateparku byly navrženy ve spolupráci firem Mystic constructions, MO Atelier, Bosta Holding a pana Martina Krutiny. Projekt vznikal několik let a byl velmi pečlivě propracován a konzultován s různými skupinami budoucích uživatelů. 

Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. První etapa, stavba plochy pro méně pokročilé jezdce, byla zahájena na konci roku 2021 a druhá etapa, úprava plochy pro pokročilé, byla zahájena v roce 2022. Celkové náklady na stavbu činily 16,2 mil. Kč, z toho 9,2 mil. Kč bylo hrazeno z rozpočtu městské části Praha 13 a zbytek pokryla účelově vázaná dotace od Hlavního města Prahy.

Stavební firma Mystic Constructions, spol. s r.o., která realizovala druhou část pro náročné jezdce, byla založena v roce 1996. Většina lidí, kteří se pohybují kolem Mystic Constructions a podílejí se na tvorbě skateparků, jsou sami aktivními jezdci, z nichž někteří se účastní nejen Českého skateboardového poháru, ale i závodů světového poháru. Díky tomu mají pracovníci Mysticu přehled a dostatek zkušeností o vývoji překážek, jejich funkčnosti a technických detailech. Sledují, kam směřuje vývoj designu a konstrukcí překážek i moderních technologií výstavby. Bez všeho výše uvedeného by nebylo možné převzít plnou zodpovědnost za kvalitní design a plnou průjezdnost parku včetně dokonalého technického zpracování stavby, které dovoluje poskytnout prodlouženou záruční dobu. Mystic má za sebou sto realizovaných staveb skateparků nebo překážek pro různé sportovní akce a festivaly. První část areálu pro začátečníky stavěla firma Bosta Holding, spol. s r. o., která se primárně zaměřuje na stavby i speciální rekonstrukce rodinných domů, dále na dopravní konstrukce a další stavební práce v rámci veřejné zeleně měst a obcí. 

Lucie Steinerová