Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zelená brána do Prokopského údolí

Zahrádkářská osada Pod Majerovic vznikla v roce 1955 na jižním svahu Prokopského údolí pod dnešní Galerií Butovice u Jinonic. Letos jsme si při zahrádkářském potlachu připomenuli 68. výročí vzniku osady. Osada je od samého počátku spojena s již zaniklým Motorletem. Zahrádkáři byli většinou z nejbližšího okolí Jinonic a Stodůlek. Většina jich v Motorletu pracovala. S osadou jsme my zahrádkáři prožili období velkého rozvoje, ale i období silného tlaku na změnu ze zahrádek na stavební území. Tlak developerů byl velmi silný; málem nás potkal osud Motorletu. 

Tento kus země jsme nazvali Zelenou bránou do Prokopského údolí. Na zahrádkách vyrostla již třetí generace milovníků přírody. Tento kus země se pro nás stal srdeční záležitostí. Zelenou bránu do Prokopského údolí chceme uchovat zelenou pro naše děti, vnoučata a další generace Pražanů. 

V současné době prožíváme velmi složité období revitalizace osady. Bez dalších členů zahrádkářů se naše snaha neobejde. Podrobné údaje o naší zahrádkářské osadě nejdete na www.podmajerovic.cz

Na těchto stránkách najdete i přihlášku do osady. Další členové a milovníci přírody jsou při záchraně Zelené brány do Prokopského údolí vítáni. 

Petr Baubín