Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bude se stavět dům v Petržílkově ulici?

Dobrý den,

před rokem jsem se nastěhovala do 21 patrového multifunkčního domu v Petržílkově ulici. Ubytovny, které byly přes ulici, během několika měsíců zmizely a nyní roste na velkém prostoru tráva a běhají tam zajíci. Zajímalo by mě, jaký je záměr s využitím této poměrně velké plochy. Bude se zde stavět dům? Je to dost traumatizující, mít tak blízko radnici, ale to už jsem si zvykla, nyní za radnicí ten obrovský dům, to už oblohu nevidím pomalu vůbec (když jsem se stěhovala o stavbě této velké budovy jsem nic nevěděla) a jestli se postaví na zmíněné ploše další vysoký dům, tak mi nezbude nic jiného, než se přestěhovat. Děkuji za zprávu.

Miroslava Bušínová

Územní rozhodnutí na výstavbu bytového domu – bydlení Petržílkova na vámi uvedeném pozemku bylo vydáno dne 14. 10. 2005 a právní moci nabylo dne 25. 11. téhož roku. V současné době probíhá řízení ve věci vydání stavebního povolení. Bytový dům by měl mít společný dvoupodlažní suterén a čtyři samostatné objekty. Maximální počet podlaží je u objektu „A“ 8, u „B“ 10, u „C“ 5 a u „D“ 7 nadzemních podlaží. Do koordinační situace je možné nahlédnout na stavebním odboru u paní Dany Šoupalové.

Tomáš Círus, vedoucí odboru stavebního