Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jeřáby v Bellušově ulici

Jsem obyvatelkou domu v Bellušově ulici. Často chodívám na procházku do vnitrobloku tohoto sídliště, který je díky zeleni bezesporu pro procházky velmi příjemný. A to je důvod, proč vám píši. Je mi líto stromů, které lemují cesty a bohužel jsou čím dál, tím více poškozovány jak vandaly, tak pejsky, kteří je přirozeně považují za své patníky. Stromy pak hynou a jejich nahrazení stojí určitě nemalé peníze. Proto se na vás obracím s námětem, zda by nestálo za úvahu, aby radnice ze svých prostředků na údržbu sídlištního prostředí vyčlenila finanční prostředky na ochranu stromků. Domnívám se, že by se tyto prostředky brzo vrátily, protože by se nemusely tak často uhynulé stromy nahrazovat novými. Myslím, že by k tomu stačila jednoduchá kovová ohrádka. Taková, jakou vídávám ve vnitřní Praze.

Eva Koudelková

Děkujeme za zájem o vaše okolí i zeleň. Píšete, že bydlíte v Bellušově ulici a že zde stromy hodně trpí. Uvnitř rondelu této ulice, i na jiných místech, je vysázeno stromořadí z jeřábů obecných. Tyto stromy byly v minulých letech hojně sázeny, protože jsou velice dekorativní a také rychle rostou. Bohužel nejsou příliš vhodné do městského prostředí, protože je zde na ně příliš teplo, a navíc nesnesou městské znečištění (původně pocházejí z vyšších nadmořských poloh). Snažíme se tedy tyto stromy nahrazovat takovými, které toto prostředí snesou lépe. V rondelu Bellušova – Neústupného jsou to např. javory babyky. Vzhledem k ceně kovových mříží okolo stromů a k množství stromů, které se v naší městské části nacházejí, je váš návrh osazení kmenů stromů kovovými ohrádkami bohužel finančně dost náročný.

Lucie Jeřábková, odbor životního prostředí