Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mladí spisovatelé četli svá díla

Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže pro žáky místních škol proběhlo 17. 10. v obřadní síni na radnici. Přítomní si mohli vyslechnout oceněné literární práce v podání samotných autorů. Některé z dětí se nezúčastnily soutěže poprvé, pokračují v literární tvorbě a rozvíjejí svůj talent. Jsou to např. Anna Šňupárková, Tomáš Jareš nebo Ladislav Třešňák. Nejvíce mne zaujaly práce, které se týkaly pomoci postiženým; nečekala jsem, že děti budou psát na toto téma s takovým zápalem a účastí. Širší publicitu by si zasloužila povídka Oči od Adriany Petrové či povídka Evan od Kateřiny Špirochové. Obě dívky jsou ze Základní školy Mládí.


Do čtvrtého ročníku soutěže nabízíme dětem opět tři tématické okruhy:

  • co se mi líbí a nelíbí na Praze 13
  • vyprávění dědečka nebo babičky o naší rodině
  • naše poselství ke hvězdám

Před zahájením literárního večera se mne zástupci místní televize ptali, co nás vedlo k založení soutěže. Odpověděla jsem, že je to podpora dětského čtenářství. Kdo více čte, lépe se vyjadřuje a umí své myšlenky formulovat také písemně. Snažíme se nabízet taková témata, o kterých se dětem dobře píše a ke kterým mohou mít i citový vztah. Všechny vítězné práce si můžete přečíst na www.praha13.cz v oblasti Městská část > Volný čas > Soutěže > Staň se spisovatelem.

Iluše Cejpková