Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kudy se bude jezdit k plánovanému vzdělávacímu centru na Lužinách? Bojíme se, že vzroste počet vozidel v Bellušově ulici.

Kudy se bude jezdit k plánovanému vzdělávacímu centru na Lužinách? Bojíme se, že vzroste počet vozidel v Bellušově ulici.

V dubnu rada souhlasila se záměrem stavby Vzdělávacího a inovačního centra Lužiny na pozemcích při komunikaci Bellušova a Mukařovského. Stavba centra je součástí plánovaného školského areálu. V západní části má být umístěno vzdělávací centrum, ve východní je do budoucna plánováno gymnázium. Vzdělávací centrum má zahrnovat dvě čtyřpodlažní budovy a spojovací vstupní halu. V první budově má být vyšší odborná škola zaměřená na komunikační technologie, ve druhé budově bude stravovací zařízení, kanceláře a tzv. inkubátor pro spolupráci s IT firmami. V průběhu územního řízení se ukázalo, že velkým problémem tohoto záměru je dopravní napojení. Investor předpokládal příjezd do areálu Bellušovou ulicí a také zrušení některých parkovacích míst. Proti tomuto záměru se ozvali místní obyvatelé a také komise pro rozvoj a investice, která doporučila radě trvat na vyřešení nového dopravního napojení bez dopadu na stávající zástavbu. Rada MČ se ztotožnila s námitkami komise a obyvatel Bellušovy ulice a dne 24. září revokovala své usnesení v tom smyslu, že nesouhlasí s předloženým záměrem výstavby z důvodu nevyhovujícího dopravního řešení dané lokality. Požadujeme, aby dopravní řešení bylo navrženo komplexně pro celou připravovanou budoucí zástavbu (tj. gymnázia a administrativní budovy) s tím, že se využije napojení na Mukařovského nebo Jeremiášovu ulici. Toto řešení je nejvýhodnější a nebude mít negativní vliv na dopravní situaci v Bellušově ulici. 


Co se to staví už několik měsíců u konečné autobusů v Nových Butovicích?

Na pozemku sousedícím se stanicí metra Nové Butovice vzniká pod názvem Jupiter první fáze moderního kancelářského projektu - Explora Business Centre. Objekt postavený s využitím moderních technologií a přírodních materiálů s prostorným atriem uprostřed poskytne více jak 21 000 m2 kancelářských ploch a téměř 2 600 m2 obchodních prostor s plánovaným využitím pro restaurace, kavárny, ale i obchody s nejrůznějším sortimentem. Budova bude mít osm nadzemních podlaží a měla by v budoucnu nabídnout až 2000 pracovních míst. Investorem stavby je mezinárodní developerská a investiční společnost Quinlan Private Golub, která do budoucnosti plánuje na sousedních volných plochách vybudovat ještě další dvě fáze tohoto projektu – Neptun (u Bucharovy ulice) a Saturn. Rozestavěná budova Jupiter, která bude dokončena na podzim 2008, by se měla stát jedním z nejmodernějších kancelářských objektů v Praze. Při stavbě bylo nezbytné dočasné zrušení autobusové zastávky na Bucharově ulici, která bude samozřejmě po dokončení výstavby opět obnovena.