Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části 1

Ve věku 65 let zemřel dne 27. října 2007 po krátké nemoci pan Milan Rychtera, který v letech 2005–6 působil jako člen Zastupitelstva MČ Praha 13.

Čest jeho památce!