Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Likvidace odpadu má svá pravidla

Likvidace odpadu má svá pravidlaOd 1. 7. 2007 je účinná obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). Protože vlastníci objektů stále neznají své povinnosti a občané se často dotazují, kdo uklidí stanoviště kontejnerů na směsný odpad, uvádíme: Občané, kteří produkují jednotlivé složky odpadů v domácnosti, je musí odkládat do příslušných kontejnerů. Je zakázáno odkládat odpad mimo sběrnou nádobu! Kontejnery na směsný odpad zajišťuje pro nájemce a vlastníky bytů vlastník objektu. Úklid stanoviště kontejnerů musí na své náklady zajistit vlastník objektu, nikoli hl. m. Praha nebo svozová společnost. Upozorňujeme, že každé porušení zmíněné vyhlášky je přestupkem, za který může úřad městské části uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.

Michaela Líčková, OŽP