Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nenechte si ubližovat

 

Počínaje 1. lednem 2007 má Policie ČR „oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něho“ (§ 21a až § 21d zákona o Policii ČR). Násilná osoba na základě tohoto rozhodnutí musí na 10 dnů opustit společné obydlí. Policisté následně kontrolují, zda nedochází k porušení rozhodnutí. Pokud by ho někdo nerespektoval, byl by to důvod k zahájení stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. O každém případu vykázání policisté neprodleně informují příslušná intervenční centra. Jeho pracovníci následně kontaktují ohroženou osobu a poskytují jí sociálně právní poradenství a psychologickou pomoc. Tuto činnost v Praze zajišťuje Centrum sociálních služeb a prevence Praha. Za prvních 9 měsíců policisté provedli již 50 vykázání a díky dobré spolupráci byl také zachráněn život ženy, která se pokusila o sebevraždu. Násilníci nebývají jenom osoby s nízkým vzděláním a pod vlivem alkoholu. V Praze je naopak více případů, kdy násilnou osobou je člověk vzdělaný a společensky výše postavený - právník, lékař, podnikatel, ředitel větší firmy. Ohroženou osobou byla v 48 případech žena, ve 2 případech rodiče, které napadli jejich dospělí synové. Svědky domácího násilí se často stávají děti. Chcete-li změnit svůj život nebo život vám blízké osoby, který se pohybuje v začarovaném kruhu domácího násilí, a získat informace či pomoc, máte možnost obrátit se na některou z organizací, která bojuje proti domácímu násilí a pomáhá ohroženým osobám. Kontakty na ně získáte na služebnách Policie ČR, městské policie, na úřadech nebo přímo v Intervenčním centru na tel. 281 861 580.

nprap. Ladislav Beránek
preventivně informační skupina Policie ČR, OŘ Praha II