Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Radní Štěpánek spolu s generálním ředitelem Pražských služeb Patrikem Romanem slavnostně pokřtili druhou linku na třídění papírového odpadu a oficiálně tak zahájili její provoz v areálu společnosti Walter v Praze 5 – Jinonicích. Denní výkon linky je zhruba 78 tun a ročně by se zde mělo dotřídit a slisovat až 26 tisíc tun papírového odpadu.
     
  • S novým rozmístěním stanic varovného systému vstupuje Technická správa komunikací hl. města Prahy do letošní zimní sezóny, která začíná 1. 11. 2007 a skončí 31. 3. 2008. Stanice jsou tak nyní rovnoměrně rozmístěny po celém území metropole v tzv. vnitřním a vnějším okruhu. Ze stanic varovného systému TSK získává údaje o teplotě vzduchu, teplotě vozovky, vlhkosti, směru a rychlosti větru. Na základě naměřených hodnot je systém schopen s předstihem upozornit na možnosti vzniku náledí.
     
  • Novou službu pro občany připravil Magistrát hl. města Prahy. Pražští řidiči mohou nyní  mít přehled o spáchaných dopravních přestupcích a hrozících sankcích v podobě přidělených bodů prostřednictvím aplikace Vím, jak řídím, která je dostupná při využití čipové karty opencard. Služba byla spuštěna 18. 10. 2007 na portálu hlavního města  www.praha.eu.
     
  • Městská rada schválila s platností od 1. 1. 2008 nové základní ceny jízdného a rozsah slev Pražské integrované dopravy na území hl. m. Prahy. Cena základní jednotlivé jízdenky bude 26 korun, cena ročního předplatního kuponu 4 750 korun. Rozsah poskytovaných slev pro seniory, děti a studující bude zachován. Cestujícím nabídne Dopravní podnik lepší provázanost sítě metra, tramvají a autobusů s příměstskými vlaky či rozšíření tras metra i tramvají.