Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děkujeme slušným lidem

Za celé Obvodní ředitelství MP Praha 13 děkuji všem lidem, kteří se svou slušností a ohleduplností zásadně podíleli na udržování klidu a veřejného pořádku v Praze 13 a zároveň bych chtěl vám všem popřát pěkné prožití svátečních dnů a dobré vykročení do nového roku 2009.

Naše ředitelství městské policie přistoupí k zajištění nadcházejících svátečních dnů jako každoročně zvýšeným dohledem nad veřejným pořádkem a nekompromisními zásahy proti osobám, které budou chtít narušovat klid a pohodu obyvatel městské části. Na druhou stranu však budeme tolerantní a shovívaví k řešení méně závažných dopravních přestupků, spáchaných našimi místními občany v důsledku předvánočního shonu a spěchu, kdy každý z nás může udělat nějakou tu drobnou chybu.

Protože nechci narušovat prosincovou atmosféru ne zrovna veselými případy z naší práce, uvádím v tomto čísle pouze jeden noční zásah strážníků MP proti sedmnáctiletému mladíkovi, který si posilněn alkoholem, vybíjel pocit zmaru z nešťastné lásky tím, že rozkopal skleněné výplně autobusové zastávky MHD v ul. Tlumačovská. Jestli tento čin nějak ovlivní do budoucna rozhodnutí jeho dívky nevíme, ale rozhodně zapůsobil na orgány činné v trestním řízení a mladík se jistě nevyhne ani úhradě vzniklé škody.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP