Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zkvalitnění práce v Nových Butovicích

Od 1. listopadu došlo ve snaze o zkvalitnění práce policie na území Nových Butovic s přihlédnutím k trestné činnosti k přehodnocení rozdělení okrsků našeho oddělení. Územní celek byl rozdělen na dvě části - na severní část ohraničenou ulicemi Bucharova, Nárožní, Pod Hranicí, Petržílkova, kterou má na starosti nprap. Pavel Gříšek, a jižní část, ohraničenou ulicemi Petržílkova, Pod Hranicí a Jeremiášova, včetně stanice metra Nové Butovice, kterou má na starosti pprap. Jan Zbrojka. To však neznamená, že by se problematice bezpečnosti v Nových Butovicích věnovali pouze tito dva policisté. Samozřejmě zde působí i hlídková služba, a to jak našeho oddělení, tak oddělení hlídkové služby z Lýskovy ulice. Složitější případy zpracovává naše skupina dokumentace, tak i služba kriminální policie a vyšetřování.

Pevně věříme, že rozdělením původně jednoho území na dvě části, a tím navýšení počtu policistů jak plošně, tak i na počet obyvatel, dojde zejména ke zlepšení komunikace s občany. V souladu s principy Community policing se občané mohou kdykoli obracet na policisty se svými náměty a problémy a nemusí se vždy jednat přímo o oznámení, že došlo ke spáchání trestného činu či jiného protiprávního jednání. Lhůty pro vyřízení oznámení, stanovené trestním řádem, byly dodržovány i doposud, ale až na zákonem určené horní hranici dvou měsíců. Tímto opatřením sledujeme tedy i zrychlení a zkvalitnění vyřizování oznámení občanů Nových Butovic, jak ve vztahu k přestupkům, tak trestným činům.

npor. Miloslav Kogler, zástupce ved. MOP Košíře (Běhounkova ul.)