Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů prosinec 2008

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

1. 12.
Mikulášská seniorů S. Bulířová, S. Augustinová, B. Fořt
Anglická konverzace - cvičení paměti Josef Mžika

8. 12.
Program i občerstvení s tombolou pro náš klub organizuje a zajiš’tuje cestovní kancelář Beck Reisen
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

15. 12.
Vánoční dekorace, koledy a nové vánoční recepty odborníci z našich řad
Německá konverzace Jarmila Hlinovská

22. 12.
Káva o čtrnácté - pěkné odpoledne před vánočními svátky S. Bulířová, J. Hlinovská
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) F. Kundrát

29. 12.
Přátelské posezení na konci roku 2008 S. Bulířová, J. Mžika

Přeji všem pěkné vánoční svátky!

Mgr. Svatava Bulířová, ved. klubu, tel. 251 623 165


Klub seniorů II a Svaz tělesně postižených (úterý 13–16 hod.)

2. 12.
Iuridicum Remedium - prezentace pro seniory
- od 14 hod. o deregulaci nájemného - na dotazy odpoví Tereza Šamanová
- od 15.30 schůze výboru STP

9. 12.
Prezentace firmy Beck Reisen, pohoštění pro všechny zúčastněné, promítnutí filmu

16. 12.
Procvičíme si paměť v Milionáři

18. 12.
Předvánoční setkání se starostou Davidem Vodrážkou ve Mlejně

23. 12.
Posedíme u kávy a domácího pečeného cukroví, užijeme si chvilku klidu před svátky.

30 12.
O den dříve oslavíme Silvestr s hudbou a také si zatančíme

Přeji všem členům a přátelům krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2009.

Děkuji učitelkám L. Husákové a J. Havránkové z Mateřské školy U Bobříka za krásné vystoupení dětí, které se konalo 11. listopadu v našem klubu. Jejich tradičně dobře připravený program nás pokaždé velice potěší.

Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

3. 12.
Posezení u kávy a čaje - tombola výbor klub

10. 12.
Cestujeme po světě s překvapením H. Hrustincová

17. 12.
O Vánocích, Bohu a stáří Milan, komunitní centrum Alfa

Všem našim seniorům přejeme příjemné a pohodové vánoční svátky, zdraví, dobrou náladu a odvahu do příštího roku.

Jana Brzobohatá, ved. klubu, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule

Při našem posledním letošním setkání, jehož datum ještě upřesníme, si budeme povídat o vánočních svátcích a připravíme se na oslavu Silvestra.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Všem našim členům a přátelům přeji krásné Vánoce a pohodový rok 2009.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

3. 12.
Poradní den – posezení s přáteli u kávy

10. 12.
Dia klub - hovoříme o diabetu

17. 12.
Dia klub - hovoříme o diabetu a zakončíme rok 2008

Setkání se konají v Domě seniorů Lukáš v Trávníčkově ul. 1746.

Výbor územní organizace přeje všem diabetikům, jejich rodinným příslušníkům a všem, kteří nám pomáhají, příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v roce 2009.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405