Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školní arboretum se rozrůstá

V roce 2004 nabídl odbor životního prostředí školám v Praze 13, že jim bude postupně zajišťovat pro školní zahrady stromy, které si žáci sami zasadí, budou se o ně starat a pozorovat jejich růst.

Zájem projevily pouze 4 školy - FZŠ Mezi Školami, ZŠ Mohylová, FZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova. Celkem se na tento účel vynaložilo cca 70 000 Kč.

V ZŠ Kuncova sázeli žáci se starostou lípu srdčitou, v Mohylové se sázela sakura a v Trávníčkově liliovník tulipánokvětý a magnolie.

Nejaktivnější v tvorbě školního arboreta je FZŠ Mezi Školami. První strom - Ginkgo biloba – zde v listopadu 2004 sázel poslanec Petr Bratský. Později v zahradě přibyl javor cukrový, sakura a liliovník tulipánokvětý. Zatím poslední strom zasadila

20. října třída 6. A s pomocí ředitele školy Petra Vodsloně a třídního učitele Jaromíra Friče. Šesťáky, kteří budou o borovici černou pečovat, hned odchytili školní redaktoři dětské televize D Zona a natočili s nimi rozhovor.

Samuel Truschka