Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací

TSK je zodpovědná za 2 308 kilometrů z 3 815 kilometrů komunikací na celém území metropole. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. Pražské komunikace jsou podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti 4 hodiny od výjezdu techniky. Na páteřních komunikacích označených jako I.a jsou to pak 2 hodiny. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací.
Neocenitelným pomocníkem při zimní údržbě jsou stanice varovného systému, kterých má nyní TSK jednadvacet, z toho šest z nich je osazeno zařízením pro automatické ošetření vozovky rozmrazovacím postřikem. Ty jsou nainstalovány na nejkritičtějších místech jako jsou mostní konstrukce či výjezdy z tunelů.

TSK pro zimní sezónu opět připravila speciální aplikaci Zimní údržba. Odkaz je umístěn na webu společnosti www.tsk-praha.cz přímo na hlavní stránce.

Na letošní zimní údržbu má TSK ve svém rozpočtu vyčleněnu částku 288 miliónů korun.

–če-