Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová služba pro stavebníky

 

Poměrně náročným úkolem stavebníka před zahájením stavby je opatřit si potřebná vyjádření správců infrastrukturních sítí. Tento úkol výrazně usnadňuje služba e-UtilityReport, jejíž zkušební provoz byl zahájen 23. listopadu na stavebním odboru ÚMČ Praha 13. Služba poskytovaná na základě dohody o spolupráci firmou Hrdlička spol. s r. o. vytvoří a rozešle podle územního určení stavby žádosti o vyjádření k existenci sítí správcům technické infrastruktury, kterých se projekt dotýká. Aplikace vytváří registr všech správců, od kterých je vyjádření vyžadováno příslušným stavebním úřadem. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správcem technické infrastruktury. Občané nebo organizace připravující stavební záměry v územní působnosti stavebního úřadu ÚMČ Praha 13 mohou tuto bezplatnou službu využít na přepážce stavebního úřadu v úředních hodinách nebo kdykoli přímo přes internetovou aplikaci na adrese http://cz.mawis.eu/ praha13/.

Tomáš Círus, vedoucí stavebního odboru