Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Opatření proti šíření pandemické chřipky

 

Pandemická nebo též prasečí chřipka H1N1 vznikla kombinací a mutací dvou virů prasečí chřipky. Příznaky onemocnění jsou velmi podobné příznakům běžné sezónní chřipky a stejně se i šíří (vzduchem, přímým i nepřímým kontaktem). Jako prevence se doporučuje dodržování následujících pokynů: - často a důkladně si myjte ruce (alespoň 20 sekund) teplou vodou a mýdlem, event. dezinfekčním přípravkem na ruce, - dodržujte zásady zdravého životního stylu (dostatek spánku, pravidelný přísun vitaminů, správný pitný režim, fyzická aktivita), - nepůjčujte si od jiných osob mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod., - nedotýkejte se rukama obličeje, nosu a úst, nemněte si oči, - snažte se nedotýkat ploch, které mohou být znečištěné infekčními kapénkami, - vyhýbejte se blízkému kontaktu s nemocnými osobami, davovým akcím a shromážděním, - využijte možnost očkování proti sezónní chřipce. Magistrát hl. m. Prahy zřídil na čísle 800 189 767 bezplatnou informační linku. Funguje nepřetržitě 24 hodin denně a odpovědný zdravotnický pracovník odborně zodpoví dotazy týkající se pandemické chřipky. Další informace najdete na portálu http://pandemie.mzcr.cz/.

Jaroslav Matýsek, oddělení krizového řízení