Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportům se v naší škole daří

 

Během prvního čtvrtletí školního roku se v ZŠ Kuncova rozeběhla mimo jiné i činnost různých sportovních kroužků. Žáci I. stupně docházejí na fotbal, miniházenou, házenou, judo, moderní gymnastiku, pohybové hry, šachy, badminton a stolní tenis. Starší využívají vzdělávací nabídku sportovních studijních skupin od 6. do 9. ročníku, které jsou zaměřené na judo a basketbal. Oblíbený je i střelecký kroužek a badminton pro chlapce a děvčata. A co nás v poslední době nejvíce potěšilo? Určitě 1. místo mladších žákyň ve stolním tenisu v obvodním kole (V. Dlesková, V. Žingorová, T. Trunčková – všechny z 5. třídy) a 1. místo starších žáků v obvodním kole přespolního běhu a jejich následné 3. místo v krajském kole. Za vzornou reprezentaci školy si poděkování zaslouží Jan Polák, Jan Šafránek, Marek Černý (všichni 9.A) a Michael Štěpánek z 8.B. Více na www.zskuncova.org

Pavel Petrnoušek, ředitel školy