Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Studovat se dá v každém věku

 

Začátkem prosince začalo dvanáct našich seniorů studovat pilotní čtyřpřednáškový semestr astronomie. Naučí se novému způsobu studia a v případě zájmu bude následovat celý tříletý (šestisemestrální) cyklus přednášek, kde už se stanou účastníky celoživotního vzdělávání. Po absolvování dostanou osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku. „Tato univerzita je ale jenom pro ty zájemce, kteří mohou navštěvovat výuku osobně v sídlech vysokých škol,“ řekla Klára Nehodová z Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. „Protože toto není umožněno všem seniorům, přišli jsme na naší fakultě s nápadem, že bychom přednášky natáčeli, aby byly dostupné pro všechny. Používáme k tomu internet, takže přednášky jsou spustitelné kdykoli a kdekoli. Každých 14 dnů je spuštěna jedna, jejíž součástí je mimo jiné test, přednáška připravená k vytištění, tedy přepsaná slovo od slova, ale také rubrika Dotazy lektorům, díky které lektor vysvětlí písemnou formou vše, co studentovi není jasné. Studium je možné např. ze zdravotních důvodů přerušit, ale vždy je nutné absolvovat všech 6 semestrů. Není ale podstatné, zda to bude v průběhu tří, čtyř nebo pěti let. Pilotní kurz astronomie je zdarma, v rámci celoživotního vzdělávání se platí 200 Kč za semestr.“ Více na www.e-senior.cz nebo www.praha13.cz

Eva Černá