Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční stromky do kontejneru nepatří

 

I nejhezčí svátky roku jednou skončí. Vánoční stromky, které budete vyhazovat, rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Jako každoročně je budete moci odložit k nádobám nebo ke kontejnerům na směsný odpad, pracovníci svozové společnosti Pražské služby, a.s., je odvezou, případně je můžete sami odvézt do sběrného dvora.

Michaela Líčková