Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

S dluhy pomohou občanské poradny

 

Dluhy, které tíží čím dál více lidí, mohou být řešeny prostřednictvím služeb občanských poraden. Ty bezplatně poskytnou svým klientům potřebné praktické informace a podporu. Dluhové poradenství, projekt Asociace občanských poraden (AOP) a v současné době devatenácti zapojených poraden z celé České republiky, je realizován již od roku 2007 a finančně podporován ČSOB a Poštovní spořitelnou, a.s.

Cílem projektu je zlepšit finanční gramotnost obyvatel, vybavit je znalostmi o nekalých praktikách některých poskytovatelů půjček a seznámit je i s dalšími riziky, která by mohla způsobit jejich pád do dluhové pasti.

Současně se také podle jednotné metodiky školí poradci, aby poskytovali co nejlepší služby. Asociace občanských poraden nabízí kvalitní a dostupné poradenství, realizací preventivně působících seminářů pro širokou veřejnost, stejně jako pomoc při odstraňování již vzniklých potíží formou individuálních podpůrných sociálních služeb. Více informací najdete na www.obcanskeporadny.cz.

Hana Buršíková, Asociace občanských poraden