Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bankovní úředníci pomáhali uklízet

 

V rámci Global Community Day, který se uskutečnil v pátek 22. října, zmobilizovala Citibank ve více než 75 zemích po celém světě 45 000 svých zaměstnanců, jejich rodin a přátel. V České republice se letos do akce zapojilo přes 150 zaměstnanců, což je doposud nejvyšší počet v historii české Citi. Odpracovali celkem 1200 hodin v komunitách a organizacích po celé zemi.

Pracovníci banky bez rozdílu zařazení, včetně vedení Citibank v ČR, tak ve vybraných komunitách pomáhali s běžným provozem, bavili seniory, zapojili se do podzimního úklidu v budovách i na přilehlých pozemcích, hrabali listí, sázeli stromy a pustili se do vzdělávacích a environmentálních projektů zaměřených na zlepšení kvality života vybraných komunit.

Spolupracovali celkem s 16 neziskovými organizacemi. V Praze 13, v sousedství nového
sídla banky, pomáhali dobrovolníci ve Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, v Domově pro seniory Lukáš, nízkoprahovém klubu Jedna Trojka a Diakonii Stodůlky. Ve spolupráci s Junior Achievement proběhl vzdělávací seminář pro středoškoláky. „Nejedná se o jednorázovou
akci, ale o vyvrcholení dlouhodobých aktivit,“ říká manažer pro vnější vztahy Branislav
Cehlárik. „Dobrovolnický den nám pomáhá najít ideální cestu ve spolupráci s organizacemi,
které chceme dlouhodobě podporovat.“

-red-