Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sedm sedmiček pro Diakonii

V sobotu 23. října se na Staroměstském náměstí konala oslava Mezinárodního dne kuchařů. Při této příležitosti převzal ředitel MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Milan Černý úžasný dárek. Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, která slaví 20. výročí svého založení, spolu s hlavním sponzorem panem Karlem Hájkem mu předali certifikát s částkou 77 777,77 Kč. Tento narozeninový dárek v podobě sedmi sedmiček je určen na zakoupení a zabudování polohovacího sprchovacího lůžka a na úpravu koupelny.
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE jsou školy, které se zaměřují na výchovu a vzdělávání dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením, tj. těžkým mentálním a tělesným postižením, popřípadě autismem. Žákům, kteří jsou na vozíku a jsou inkontinentní, toto polohovací sprchovací lůžko zkvalitní jejich hygienu a usnadní práci všech, kteří se o ně starají. Této podpory si velice vážíme a všem srdečně děkujeme.

Žáci a učitelé MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE,
Vlachova 1502, Stodůlky