Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Všiml jsem si, že se několik škol obkládá polystyrénovými deskami. Budete takto zateplovat i jiné budovy?

Všiml jsem si, že se několik škol obkládá polystyrénovými deskami. Budete takto zateplovat i jiné budovy?

V letošním roce úspěšně probíhá velký projekt zateplení patnácti škol a školek. Získali jsme na něj dotaci z fondů Evropské unie ve výši téměř 190 miliónů korun. Některé z nich jsou již zcela dokončené, zbylé by měly být hotové do konce roku, pokud to dovolí počasí. Kromě škol jsme v posledních letech zateplovali také bytové domy, letos na jaře jsme dokončovali zateplení pěti vchodů v Přecechtělově ulici na Velké Ohradě, které nemohly být kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám dokončeny v loňském roce. V současné době připravujeme realizaci zateplení všech tří našich poliklinik.

Jako první přijde na řadu poliklinika Janského na Velké Ohradě, poté poliklinika Hostinského a nakonec největší poliklinika – Lípa Centrum Nové Butovice. V rámci akce bude provedeno zateplení obvodových stěn, výměna oken a zateplení střech. Vzhledem k tomu, že jde o projekt směřující k úsporám energie, podařilo se nám i zde získat dotace z Operačního programu životní prostředí na polikliniku Janského 1,6 miliónu korun, na Hostinského 3,7 miliónu a na polikliniku Lípa 10,6 miliónu. Akce je nyní ve stadiu projektové přípravy, vlastní práce na první poliklinice začnou pravděpodobně na jaře příštího roku.

Nad objektem Tesca u metra Luka se objevil veliký blikající nápis „casino“, jako někde v Las Vegas. To vám nevadí?

Naopak, vadí mi to velmi a udělám vše pro to, aby byl nápis odstraněn. K tomuto tématu jsem se vyjadřoval už v minulém STOPu. Videoterminály a kasina bohužel nepovoluje městská část, ale přímo ministerstvo financí. Kasino na Lukách povolilo Ministerstvo financí ČR bez našeho vědomí již v roce 2007. Podle sdělení provozovatele to má být z větší části uzavřený klub, který nebude nijak obtěžovat okolí. Jenže velký nápis, který byl po otevření provozovny umístěn na ocelové konstrukci nad budovou, okolí obtěžuje, zejména v noci, když je rozsvícený a bliká do oken okolních domů. Proto jsem hned požádal stavební úřad, aby tuto záležitost prověřil. Bylo zjištěno, že nápis byl nainstalován zcela bez vědomí stavebního úřadu. Ten proto vyzval okamžitě dopisem vlastníka objektu, kterým je soukromá společnost, aby zajistil bezodkladné odstranění světelného reklamního zařízení, které bylo instalováno bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. Provozovatel zařízení, které je třeba ohlásit, se tak dopustil správního deliktu. Se současným stavem se rozhodně nehodláme smířit, a pokud nápis nebude odstraněn, podnikneme i další kroky, abychom toho dosáhli.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz