Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů prosinec 2011

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

5. 12.
Mikulášská zábava s tombolou Slávka Augustinová, Bohumil Fořt

12. 12.
Vánoční koledy.
Zveme bývalé členy našeho klubu (pokud si můžete zajistit nějaký způsob dopravy do klubu v Lukáši a zpět). Rádi vás uvidíme. Přijďte si s námi zazpívat koledy. Bližší informace telefonicky. Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

19. 12.
Předvánoční přátelské posezení Svatava Bulířová
 

Přeji všem pěkné vánoční svátky.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

6. 12.
Navštíví nás kněz z naší stodůlecké farnosti Adam Lodek

13.12.
Vánoční čtení – číst bude Kateřina Boušová z knihovny Lužiny

14. 12.
Odpoledne pro seniory ve Spolkovém domě

20. 12.
Předvánoční posezení – na klavír nám zahraje I. Taussinger

27. 12.
Rozloučíme se se starým rokem – zahraje nám Duo Lady

 

Přeji všem seniorům do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

7. 12.
Trio – harmonika, housle, zpěv Dana Vokasová

14. 12.
Vánoční program ve Spolkovém domě MČ Praha 13

21. 12.
Vánoční písně zazpívá Anna Kordič

28. 12.
Budeme hodnotit celoroční práci a oslavíme konec roku Helena Hrdoušková


Přejeme všem seniorům pohodové vánoční svátky a hlavně zdraví v novém roce 2012.

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740;
Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

7. 12.
Dieta při přípravě Vánoc

14. 12.
Příprava akcí na rok 2012

28. 12.
Ukončení roku 2011

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405