Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

S olympioniky usilujeme o lepší kondici

 

Po loňské besedě s olympionikem Imrichem Bugárem se naše škola rozhodla navázat užší spolupráci s autory projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).
Za projektem stojí olympijský vítěz a desetibojař Robert Změlík a Roman Šebrle se svými olympijskými patrony. Mezi další hvězdy organizačního týmu patří například Jan Kůrka, Věra Čáslavská, Jiří Holeček, Jiří Holík, Josef Augusta, Jan Mazoch, Jiří Raška, Dana Zátopková a mnoho dalších. Na besedě 31. října měli žáci naší školy možnost pohovořit s Kateřinou Neumannovou, která měla po své neuvěřitelné sportovní kariéře dětem rozhodně co říci. Během besedy se děti zároveň blíže seznámily s netradičním desetibojem s atletickými, gymnastickými, plaveckými, herními i silovými disciplínami, do kterého se naše škola zapojila již v loňském roce.
Cílem projektu OVOV je především zlepšení fyzické kondice, zvýšení sebevědomí, společné zápolení různých věkových kategorií, radost z pohybu a ze smysluplné činnosti. Mezi další aktivity patří další vzdělávání pedagogických  pracovníků, besedy pro žáky, pomoc s organizací víceboje. Cílovou skupinou však nejsou jen žáci základních škol, ale i rodiče a prarodiče. Více informací najdete na www.OVOV.cz.

Jana Civínová, ZŠ Janského