Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dala radnice skutečně

Dala radnice skutečně

souhlas k tomu, aby letadla v době rekonstrukce letiště létala od rána do večera přes Prahu 13?

Tento dotaz nám přišel těsně před dokončením generální rekonstrukce hlavní vzletové a přistávací dráhy, která na Letišti Václava Havla probíhala od poloviny května do konce září. Na několik měsíců jsme se museli všichni smířit s tím, že letadla využívala vedlejší vzletovou a přistávací dráhu a přelétala přes naše území. O provozu v době rekonstrukce hlavní dráhy byla městská část letištěm předem informována a tyto informace byly zveřejněny ve STOPu. Trvali jsme také na dodržování zákazu nočních letů (mezi půlnocí a pátou ráno). Různé hlasy, že městská část neměla povolit vůbec žádné přelety, se zakládají na zcela mylných předpokladech, že radnice má v této oblasti nějaké pravomoci. Městská část letový provoz na Letišti Václava Havla neschvaluje. Kompetence ve vztahu k letišti má Ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví. Orgány MČ Praha 13 tyto kompetence nemají a žádný souhlas s přelety nevydávaly.

Rekonstrukce hlavní dráhy byla podle sdělení letiště z technických a bezpečnostních důvodů naprosto nevyhnutelná. Délka stavebních prací byla dána také tím, že nešlo jen o povrchovou úpravu, ale o skutečně radikální přestavbu, při které se spotřebovalo téměř 200 000 tun betonu.

Harmonogram prací byl dodržen a 30. září byla rekonstruovaná hlavní dráha zprovozněna. Vedlejší dráha se má v budoucnu využívat jen minimálně. Druhou dobrou zprávou je, že pravidelné jarní a podzimní údržby hlavní dráhy, které vždy trvaly několik týdnů, se díky novému kvalitnějšímu povrchu zkrátí na několik dnů. Situaci by zlepšila také plánovaná paralelní dráha, kterou by letiště chtělo vybudovat do roku 2019. Po jejím zprovoznění už by se totiž vedlejší dráha, která směřuje nad území Prahy 13, nepoužívala vůbec.

 

 

 

Slyšela jsem, že se radnice chystá pronajmout Kulturní dům Mlejn soukromé společnosti. Kdo to vymyslel? Nechcete ho rovnou zrušit?

Tuhle fámu jsem bohužel také slyšel a velmi mě to rozčílilo. Zazněla prý dokonce i z úst jednoho z interpretů, kteří ve Mlejně vystupovali. Rád bych tady zcela jednoznačně a důrazně prohlásil, že je to nesmysl a že pronájem kulturního domu neplánujeme. Dokud budu starostou, nic takového nepřipustím. Mlejn tady působí 25 let, je kulturním zařízením celopražského významu a investovali jsme nemalé prostředky do jeho rekonstrukce. Jsme na něj náležitě hrdí a určitě o něj nechceme přijít. Dobře víme, že kvalitní kulturu není možné provozovat na čistě komerční bázi a že některé žánry je třeba finančně podporovat. Chceme, aby si každý v programu něco mohl najít. Komerční nájemce by se tím nezabýval. Pokud chceme, aby program Mlejna byl rozmanitý, aby se tam konaly třeba folkové koncerty nebo divadlo pro děti, musí městská část provoz kulturního domu dotovat a také to dělá. Mlejn je obecně prospěšnou společností a má od městské části přidělený grant na pět let. Ten vyprší koncem roku 2015 a poté se bude rozhodovat o udělení grantu na další období. Radnice bude Mlejn nadále podporovat. Můžete ho podpořit také – návštěvou některého představení. Je z čeho vybírat.

Závěrem bych všem občanům Prahy 13 rád popřál příjemné prožití vánočních svátků a všechno dobré do nového roku.

Ing. David Vodrážka
 
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz