Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 23. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 24. ledna 2014 od 13.00 do 17.00 hodin.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

 

 

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny pořádají pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zápis do 1. ročníku základní školy. Žáci bez mentálního postižení jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu po odeznění obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně ZŠ.

Zápis se bude konat 5. února 2014 od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy Trávníčkova 1743, v 1. patře nového pavilonu – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a odborná vyšetření.

Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na tel. 235 522 156 nebo Jaroslava Svatošová, tel. 235 516 651. Více na www.zspasluziny.estranky.cz.

Věra Kozohorská, ředitelka školy

 

 

Poplatky za psy – poslední šance pro neplatiče

Protože poslední termín pro veškeré platby u poplatků za psy uplynul 31. 8., dovoluji si připomenout, že nezaplacení těchto poplatků může vyústit až v jejich exekuční vymáhání na držiteli psa.

Nezaplacení poplatku není signálem pro úřad, že držitel psa již nemá povinnost poplatek platit (pes uhynul, byl předán jiné osobě, došlo k odstěhování poplatníka apod.). Psa je nutné v takových případech odhlásit a ukončit tak jeho evidenci z hlediska místního poplatku (osobně nebo písemně včetně vrácení evidenční známky). Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost i nadále trvá.

V nejbližších dnech bude dlužníkům zaslána složenka k uhrazení celkového evidovaného dluhu. Při jejím neuhrazení bude počátkem příštího roku následovat jeho vymáhání. Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13 a lze jej provést na bankovní účet dlužníka či jeho manželky/manžela, na spoření, na mzdu, na důchod, na některé sociální dávky, v krajním případě i předáním soudnímu exekutorovi.

Doporučujeme všem chovatelům psů, aby své platební povinnosti za psa plnili včas.
Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní a poplatků, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5, tel. 235 011 411; fax 235 011 414; e-mail ZavitkovskaZ@p13.mepnet.cz

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

 

 

Granty hl. m. Prahy na životní prostředí

Rada hl. města Prahy vyhlásila 12. listopadu grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí v hl. m. Praze pro rok 2014. Termín ukončení přijímání žádostí o udělení grantu je stanoven na 19. 12. 2013. Podmínky pro udělení grantu a další podrobnosti najdete na www.praha.eu v záložce Dotace a granty – Životní prostředí a energetika.

-red-