Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POSEZENÍ JINAK

 

U žáků se často setkáváme s vadným držením těla. Proto přišla třídní učitelka Laďka Caithamelová z FZŠ Brdičkova s nápadem, jak to změnit. Po dohodě s rodiči si žáci ze sportovní třídy 3.B pořídili velké balanční míče. Využívají je jako metodickou pomůcku nejen pro správné držení těla, ale i na zpestření výuky. V hodinách českého jazyka si při mírném pohupování např. opakují probíraná vyjmenovaná slova napsaná na míčích, různými pohyby paží naznačují jaké „i“ se kde píše, při matematice zase vytleskáváním a poklepáváním do míčů určují výsledky... V neposlední řadě míč slouží i k posezení.

Za pochopení zaslouží dík také rodiče.

-red-