Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VYLEPŠENÁ UČEBNA PRO SENIORY

 

U příležitosti Dne seniorů byla 1. října ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 slavnostně otevřena modernizovaná počítačová učebna. Kromě uživatelů učebny – tedy seniorů – se zúčastnili starosta David Vodrážka, místostarosta Aleš Mareček, pracovníci počítačové firmy Boxed a další hosté. Hlavní změna spočívá v instalaci serveru, který umožňuje centrální správu programů, ochranu dat a využívání sdílených složek a aplikací. Modernizaci za necelých 50 tisíc korun zaplatila městská část. Učebna je využívána především pro počítačové kurzy pro seniory, kurzy procvičování paměti i ke studiu v rámci Univerzity třetího věku.

-st-