Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Křižovatky české a československé státnosti

Do konce letošního roku je otevřena v Národním památníku na Vítkově výstava zachycující významné zlomy našich dějin ve 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu. Pro expozici bylo vybráno období od vzniku ČSR v roce 1918 až po rozdělení Československa v roce 1992. Architektonicky je expozice řešena tak, aby co nejlépe zapadla do historického prostoru památníku. Vznik Československa se odehrává v tzv. Ústřední síni s Pokorného reliéfy československých legionářů a v Síni padlých italských legionářů. Výstavu doplňuje výběr předmětů, které chara kterizují téma a zobrazují některé osobnosti, které se na vývoji státnosti podílely nebo jí byly postiženy. Tak mohou návštěvníci spatřit poslední dopisy Milady Horákové a Heliodora Píky, osobní předměty spjaté s Janem Palachem, významná státní vyznamenání a řády, prezidentskou standartu, první československou ústavu apod.

Expozice využívá i podzemí památníku, kde je do kulis Gottwaldova mauzolea včleněna nová expozice Laboratoř moci. Otevřeno je od čtvrtka do neděle, od 10.00 do 18.00. Plné vstupné pořídíte za 60, snížené za 30 a rodinné za 90 korun.

Více informací naleznete na www.nm.cz.

Dan Novotný