Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v prosinci: Nejlepší český purkrabí

Nejlepší český purkrabí

O největší rozvoj Čech a Prahy se vedle Karla IV. zasloužil hrabě Karel Chotek. Narodil se 23. července 1783, pocházel ze staročeského šlechtického rodu. Vystudoval práva v Praze a ve Vídni. Od r. 1802 působil jako krajský hejtman v Hranicích na Moravě, guberniální rada v Brně, krajský hejtman v Přerově, gubernátor v Terstu a v Tyrolsku. Roku 1824 se stal dvorním kancléřem rakouského ministra financí. V letech 1826 – 1843 byl nejvyšším purkrabím Českého království. Tento úřad spojoval dvě funkce – předsednictví gubernia, tedy zástupce krále v zemi a současně gubernia jako úřadu, tedy nejvyššího úřadu zemské stavovské korporace. Karel byl vášnivým čtenářem a vynikajícím klavíristou, zdatným jezdcem na koni, příjemným a vzdělaným společníkem, prostě ideálem dobového aristokrata. Aktivně organizoval rozsáhlou výstavbu a modernizaci hospodářství i infrastruktury v českých zemích. Široce se rozvinula výstavba silnic obroubených z obou stran milníky a ovocnými stromořadími. Nejlepším příkladem jsou smělou zatáčku vyvedené Chotkovy sady. V Praze byly dlážděny ulice, zaváděna kanalizace, stavěny zdravotní a charitativní budovy, zakládány sady, postaveno první kamenné nábřeží i první bulvár Na Příkopech. Vybudoval druhý most přes Vltavu a také celý Petřín. Přestavěl Staroměstskou radnici a opravil Karlštejn. Kromě toho, zřejmě jako první na světě, odeslal novoročenku – tedy „péefku“. Patřil k několika českým šlechticům, které František Palacký považoval za věrné Čechy. Hrabě Karel Chotek zemřel 28. prosince 1868 ve Vídni.

Dan Novotný