Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Studenti mají otevřený celý svět

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů sídlící v objektu ZŠ Kuncova ve Stodůlkách oslaví v letošním školním roce 10 let své existence. Za tu dobu se gymnázium stalo plnohodnotnou a konkurenceschopnou školou, která má téměř 250 studentů ve všech gymnaziálních oborech. Protože škola je od počátku zaměřena na výuku cizích jazyků, jsou studenti výborně jazykově vybaveni a je běžnou praxí, že tráví část školní docházky v zahraniční škole, např. v USA, Argentině, Německu nebo Velké Británii. Několik absolventů již studuje na amerických univerzitách. Neodmyslitelnou součástí vzdělávání na gymnáziu je i poznávání cizích zemí a kultur.

Studenti pravidelně vyjíždějí do zahraničí, a to jak prostřednictvím poznávacích zájezdů a výměnných pobytů, tak i v rámci mezinárodních projektů, do kterých je škola zapojena. Škola má dlouholetou spolupráci se školami např. v Německu nebo ve Španělsku a nově také v Číně. A právě v říjnu skupina studentů a pedagogů partnerskou školu v Číně navštívila. Devět dní strávených na střední škole Hangzhou Wenlan Middle School ve městě Hangzhou pro ně bylo nesmírným obohacením. Studenti a učitelé byli součástí výuky i odpoledních školních aktivit, prožili tři dny v čínské rodině a samozřejmě poznali město a jeho okolí. Domů si odvezli plno jedinečných zážitků. Z cesty vznikla výstava zajímavých fotografií, které můžete zhlédnout v druhé budově gymnázia na Klamovce. Více informací o škole najdete na www.gmvv.cz.

Renáta Zajíčková, ředitelka gymnázia