Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zdravá škola

ZŠ Kuncova je známá nejen rozšířenou výukou matematiky, jazyků, tělesné a výtvarné výchovy, ale také svými preventivními programy, kterými řadu let cíleně rozvíjí sociální a emoční inteligenci žáků. Velká pozornost je věnována i vytváření příjemného školního klimatu, estetizaci prostředí, vybavenosti tříd a učeben a demokratizaci školního života. Proto jsme se školní metodičkou prevence Katarínou Počepickou vypracovali projekt Zdravá škola a přihlásili ho do sítě programu Škola podporující zdraví. Garantem národního programu je Státní zdravotní ústav, který 13. listopadu zorganizoval kulatý stůl, u kterého ředitel školy společně s preventistkou projekt obhájili. ZŠ Kuncova získala osvědčení o přijetí do sítě programu Škola podporující zdraví v České republice, jehož součástí je Dohoda o spolupráci mezi garantem programu (SZÚ) a školou. Jako nositelé titulu Zdravá škola budeme snáze získávat granty na preventivní akce a projekty pro naše žáky.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova