Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů prosinec 2015

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

(Po dobu rekonstrukce kuchyně v Domě sociálních služeb Lukáš se budeme scházet v obřadní síni radnice Prahy 13)

7. 12.
Předvánoční posezení Svatava Bulířová

14. 12.
Mikulášská Svatava Bulířová

21. 12.
Setkání s panem starostou v KD Mlejn

28. 12.
Volný program (nezapomeňte se informovat o místu konání schůzky)

Přeji všem pěkné Vánoce.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

(Schůzky budou probíhat v obřadní síni radnice Prahy 13, pouze 8. 12. se sejdeme ve FZŠ Trávníčkova)

1. 12.
Na akordeon nám zahraje Ladislav Poupě

8. 12.
O zdravé výživě – přednáška Mgr. Monika Vernerová

15. 12.
Předvánoční posezení u stromečku, ochutnávka pečiva od členek, zazpíváme si koledy, na klavír zahraje Josef Skalička

29. 12.
Oslavíme konec roku, zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

Přeji všem hodně zdraví a pohody do příštího roku.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

(V prosinci se schůzky uskuteční ve FZŠ Trávníčkova 1744)

2. 12.
Při kávě a čaji vyhodnotíme průběh Dnů SPCCH

9. 12.
Hrajeme Bingo

16. 12.
Společenské hry
Našich 10 členů zakončí Senior akademii

21. 12.
Setkání s panem starostou v KD Mlejn

30. 12.
Rozloučíme se se starým rokem a oslavíme Silvestra

Všem seniorům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.

Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740; 
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342


Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283


Klub seniorů staré Stodůlky

(Po dobu rekonstrukce kuchyně v Domě sociálních služeb Lukáš se budeme scházet v Klubu Mlejn, Kovářova 1615/4)

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014


Kulturní dům Mlejn zve 3. 12. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 32.