Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třebonický rybník znovu ožívá

Revitalizace rybníka v Třebonicích, která probíhala v loňském a letošním roce, byla symbolicky ukončena 2. listopadu. V první fázi v minulém roce byla provedena opatření, která do budoucna zabrání přetékání hráze a zaplavování okolí rybníka. Letošní fáze spočívala především v odstranění velkého množství usazených sedimentů a ve zpevnění vtoku kamenem.


Slavnostního setkání na hrázi rybníka se zúčastnili starosta David Vodrážka, jeho zástupce Pavel Jaroš, zastupitelé, pracovníci odboru životního prostředí a společností Lesy hl. m. Prahy a Aquatest, které obě fáze revitalizace provedly. Po přestřižení pásky starosta a místostarosta vypustili do rybníka první kapry. Další ryby budou do Třebonického rybníka nasazeny na jaře.

Samuel Truschka