Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zkušenosti s integrací cizinců

V obřadní síni radnice se 22. října uskutečnila 7. celostátní konference statutárních měst pod názvem Dobrá praxe integrace cizinců na lokální úrovni. Praha 13 ji uspořádala pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance, primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a starosty městské části Davida Vodrážky. Konference se zúčastnilo kolem šedesáti zástupců pražských městských částí, statutárních měst a neziskového sektoru. Podařilo se sdílet zkušenosti dobré praxe místních samospráv a představit z jejich pohledu současné trendy v oblasti integrace  cizinců, kteří dlouhodobě žijí na území České republiky.

Mezi priority, které mají sloužit jako klíčové předpoklady úspěšné integrace cizinců, patří zejména jejich znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti a bezproblémové vztahy s majoritní společností. Mnohé obce proto pro cizince organizují například doučování na školách nebo jazykové kurzy a v zájmu dobrého soužití nejrůznější komunitní a volnočasové akce a informační kampaně.

Konference proběhla v rámci projektu Společná adresa – Praha 13, který je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

Eva Kalinová, koordinátorka projektu, OSPZ