Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční bohoslužby

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. v Praze 13 – Stodůlkách

V KOSTELE SV. JAKUBA ST.

Čtvrtek 24. 12. – Štědrý den

 • 17.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně
 • 24.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně

Pátek 25. 12. – Boží hod vánoční

 • 8.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
 • 14.00 – 17.00 hod. – možnost návštěvy kostela
 • 17.00 hod. – Česká mše vánoční J. J. Ryby „Hej mistře“

Sobota 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

 • 8.00 hod. – mše sv.

Neděle 27. 12. – Svátek sv. Rodiny

 • 8.00 hod. – mše sv.
 • 18.00 hod. – mše sv.

Čtvrtek 31. 12.

 • 18.00 hod. – mše sv. – díkuvzdání za celý uplynulý rok

Pátek 1. 1. 2016 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • 8.00 hod. – mše sv.
 • 18.00 hod. – mše sv.

V KOMUNITNÍM CENTRU SV. PROKOPA

Čtvrtek 24. 12. – Štědrý den

 • 15.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně – pro rodiny s dětmi
 • 22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně

Pátek 25. 12. – Boží hod vánoční

 • 9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
 • 11.00 hod. – mše sv. – Slavnost narození Páně

Sobota 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

 • 11.00 hod. – mše sv.

Neděle 27. 12. – Svátek sv. Rodiny

 • 9.30 hod. – mše sv.
 • 11.00 hod. – mše sv.

Pondělí 28. 12. – Svátek Mláďátek betlémských

 • 18.00 hod. – mše sv. s žehnáním dětí, včetně těch, které teprve čekají na své narození

Pátek 1. 1. 2016 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • 9.30 hod. – mše sv.
 • 11.00 hod. – mše sv.


Kostel Nalezení sv. Kříže

(při železniční trati nad zastávkou autobusu č. 142 Bílý Beránek)

Čtvrtek 24. 12.

 • 14.00 hod. – Vánoční bohoslužba

Pátek 1. 1. 2016

 • 9.00 hod. – Novoroční bohoslužba

Poté zase pravidelně každou neděli od 9.00 hodin. Kostel je vytápěn.


Sbor církve bratrské v Praze 13

V TŘINÁCTCE – KŘESŤANSKÉM CENTRU

(Obchodní centrum Luka, Mukařovského 1986, 1. patro)

Neděle 20. 12.

 • 16.00 hod. – Setkání pro rodiny s vánočním vystoupením dětí. Zván je každý bez rozdílu víry, pohlaví a věku. Každý, kdo má rád Vánoce.