Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Depozitář je v plném provozu

Začátkem dubna byl v Červeňanského ulici na Velké Ohradě slavnostně otevřen nový Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Pro muzeum to byl přelomový okamžik, protože konečně získalo důstojný prostor pro sbírkové předměty, uskladňované dosud v provizorních prostorách. Hlavní vlna stěhování probíhala 75 dní od května do října. Ze sedmi různých objektů bylo převezeno celkem 134 nákladních aut, které obsahovaly 1 222 zabalených beden s více než 150 000 sbírkovými předměty ze skla, keramiky, dřeva, kovu, drahých kovů, papíru, textilu, vosku, kůže nebo sádry. Nejstarší z nich vznikl před více než třemi tisíci lety. Do stěhování a vybalování se zapojilo 15 pracovníků muzea, kteří zaplnili celkem 6 340 m2 plochy v depozitářích Stěhování ale dále pokračuje. Současně se zkouší a nastavuje systém, který zajišťuje stálou teplotu a vlhkost, žádoucí pro uchování uměleckých předmětů. V centrálním depozitáři už pracují kurátoři sbírek a jejich vedoucí, restaurátoři, je zde umístěno Centrum pro dokumentaci sbírek, Evidence sbírek a fotoateliér.

V budově celoročně funguje také příjemná Kavárna O Cafe, která má otevřeno denně od 10 do 22 hodin. Kromě kávy a zákusků nabízí také programy pro veřejnost. Ve středu 14. 12. v 18.00 jste zváni na přednášku o dějinách UPM, v neděli 11. a 18. 12. od 14.00 se konají dílničky pro děti. Aktuální dění sledujte na www.upm.cz nebo na Facebooku upmpraha.

Kamila Pětrašová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze