Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvě školky mají nová hřiště

V pátek 21. října starosta David Vodrážka se svojí zástupkyní pro školství Marcelou Plesníkovou, vedoucím odboru školství Evženem Mošovským a hosty slavnostně uvedl do provozu kompletně zrekonstruovaná dětská hřiště v areálech dvou mateřských škol – MŠ Vlasákova ve Stodůlkách a MŠ Zázvorkova na sídlišti Lužiny. Obě hřiště byla vybudována s výraznou finanční pomocí soukromých subjektů.


V MŠ Zázvorkova 1994 bylo na nově položených 63 m2 barevného polyuretanového povrchu vybudováno mlhoviště pro horká období. Veškeré náklady v celkové výši přes 270 tisíc korun pokryl finanční dar společnosti Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o., která má v Praze 13 sídlo. Slavnostního otevření se za Mercedes zúčastnili ředitel poprodejních služeb Ivo Novák a František Janků ze správy budov společnosti.


V areálu MŠ Vlasákova 955 bylo postaveno kombinované multifunkční hřiště s plochou z barevného polyuretanu o velikosti 70 m2 a mlhovací sprchou. Náklady na výstavbu hřiště ve výši přes 280 tisíc korun pokryly rovným dílem Praha 13 a společnost ENESA (z ČEZ ESCO), která s Prahou 13 spolupracuje na projektu energetických úspor Odpovědné školy Prahy 13. Otevření hřiště se zúčastnil ředitel společnosti ENESA Ivo Slavotínek a za ČEZ Roman Trnka.

Samuel Truschka