Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KOLOBĚH VODY V DIVADLE

V úterý 15. listopadu se ve Spolkovém domě ve Stodůlkách konala dvě divadelní představení Putování ztracené kapky, aneb cesta tam a zase zpátky, o koloběhu vody v přírodě. Představení zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš. Zúčastnilo se celkem 400 dětí ze sedmi mateřských škol. Dětem se divadélko moc líbilo a dostaly do školek pracovní listy, které si s učitelkami vyplní a tak si vše zopakují.

Eva Beránková