Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová školka bude i pro dvouleté děti

Štěstí přeje připraveným, říká výstižně okřídlené úsloví. Soudobá demografie (věda zkoumající přirozenou obnovu lidských populací) vyvinula propracované postupy, kterými lze na základě současného stavu, probíhajících a očekávaných změn a zejména prokazatelných trendů v určité populaci předvídat její budoucí vývoj. Dokáže tak kvalifikovaně odhadnout, kolik lidí, v jakém poměru pohlaví a jak starých bude v blízké i vzdálenější budoucnosti žít na konkrétním území. Jak ale souvisí demograf ie s naší „třináctkou“?

Počet dětí, docházejících v určité oblasti do mateřských a základních škol, se pochopitelně v průběhu času mění, za určitých podmínek dokonce výrazně. Vedení MČ Praha 13 si proto v červnu 2015 s předstihem nechalo vypracovat uznávanými odborníky podrobnou demografickou studii. Zmiňovaný rozbor potvrdil, že počet dětí do patnácti let bude v naší městské části i v následujícím desetiletí nadále narůstat. Uvedený trend pro nás znamená, že v Praze 13 musíme postupně navyšovat kapacitu mateřských škol.

Dům duchů ožije dětským smíchem

Každý, kdo až donedávna míjel bývalé sportovní centrum na Ovčím hájku v Nových Butovicích, viděl jen opuštěnou mohutnou stavbu působící depresivním dojmem. Právě tento nevyužívaný objekt, v němž se prohání vítr, se po bez nadsázky komplexní rekonstrukci promění v mateřskou školku s třemi třídami pro dvou- až tříleté děti a dvěma třídami pro děti ve věku tří až šesti let.

Nápadité architektonické řešení přestavby potvrzuje vnitřní oválné multifunkční atrium s proskleným zastřešením, osazené živým stromem a doplněné také rostlinnou stěnou. Abychom vyvrátili podezření, že jde o zbytečný luxus, uveďme, že děti v něm najdou za nepříznivého počasí prostorné útočiště připomínající vnější prostředí. Navíc právě atrium významně přispěje k přirozenému osvětlení prostor v jeho blízkosti, kde se budou nacházet jednotlivé třídy. Chytré osvětlení, rozumným způsobem šetřící elektrickou energií, je naprostou samozřejmostí. Další informace potěší nejen děti, ale i jejich rodiče. Zařízení bude mít vlastní vývařovnu, přičemž při přípravě jídel bude kladen důraz na zdravou výživu. Maminky čekající na své ratolesti se v blízkosti hlavního vstupu s recepcí dočkají důstojného zázemí.

Kdo to zaplatí?

Při hledání finančních zdrojů na novou mateřinku se nám podařilo najít hned několik vhodných měšců. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za významnou podporu našeho úsilí jak Magistrátu hlavního města Prahy, tak ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřině Valachové, která nám při získávání financí právě na školku pro nejmenší děti vyšla významným způsobem vstříc. Dokázali jsme dosáhnout i na fondy Evropské unie, jmenovitě na prostředky z operačního programu Pól růstu.


Otevřeme už v září

Od roku 2017 je nově zavedený nárok na předškolní vzdělávání čtyřletých, od roku 2018 tříletých a od roku 2020 také dvouletých dětí. Jak potvrzuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, uvedené opatření vyvolává těžkosti nejen v oblastech, kde došlo nebo dochází k živelné výstavbě satelitních městeček bez potřebného sociálního zázemí, ale i v našem hlavním městě.

Prahu 13 ale, na rozdíl od některých jiných městských částí, nutnost nabídnout v mateřské školce místa i pro dvouleté děti nezaskočila. Také pedagogové budoucí mateřské školy by měli mít zkušenosti s péčí o nejmenší děti.

Zápis do nové mateřské školy, která zahájí činnost od 1. 9. 2017 pod názvem Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek 2174, příspěvková organizace, proběhne začátkem května v řádném jednotném termínu zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 13. Výdej přihlášek se koná 2. 5., zpětné odevzdání vyplněných přihlášek 16. 5. 2017. Z technických důvodů se zápis do nové školky uskuteční v nedaleké mateřské škole Ovčí hájek 2177. Zapisovat se mohou dvou- až tříleté děti (tři třídy) a tří- až šestileté děti (dvě třídy).

Jsme přesvědčeni, že vše dobře dopadne a že budeme mít již na začátku školního roku 2017/2018 v mateřských školách 137 nových míst.

Marcela Plesníková, zástupkyně starosty