Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Paralelní dráha na letišti

V jakém stavu je výstavba paralelní dráhy na letišti? Zajímalo by nás, kdy už se zbavíme letadel, která při horším počasí nad Prahou 13 létají.

Mluvčí letiště sdělila, že byla podána žádost o prodloužení stanoviska EIA k paralelní dráze a pokračuje se v přípravě dalších legislativních kroků, především územního řízení. Podle aktuálně platného harmonogramu by dráha mohla jít do provozu nejdříve na přelomu let 2024/2025. O další vývoj se budeme samozřejmě i nadále zajímat.

Vážení obyvatelé třináctky, dovolte, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a úspěšný start do nového roku. Užijte si silvestrovské oslavy a buďte prosím ohleduplní při používání zábavné pyrotechniky, protože mnozí senioři a rodiče malých dětí mají obavy. Přeji vám vše dobré.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13